GOVERNANCE & PRIVACY STATEMENT
 

Levels hanteert een eigen gedragscode en zet zich in voor bescherming van gegevens en privacy van gebruikers van haar (online) diensten. Dit is meer dan een beschrijving van de werkwijze; de gedragscode biedt vooraf duidelijkheid aan klanten en kandidaten. Je weet dus waar je aan toe bent.

Belangrijkste onderdelen uit onze gedragscode

  • Integriteit is één van onze kernwaarden. Wij zullen er alles aan doen om zowel de kandidaat als onze opdrachtgever zo zorgvuldig en volledig mogelijk te                  informeren.

  • Levels neemt uitsluitend opdrachten aan die het succesvol denkt te kunnen volbrengen.

  • Levels werkt uitsluitend in opdracht van bedrijven en instellingen, nooit in opdracht van kandidaten. Derhalve accepteert Levels uitsluitend een honorarium van        opdrachtgevers, nooit van kandidaten.

  • Iedere opdracht wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming verstrekt Levels geen informatie over opdrachtgever of kandidaten aan derden.

  • Als werknemers van een opdrachtgever op eigen initiatief online of schriftelijk reageren op een door Levels verzorgde advertentiecampagne of de website,              dan is Levels vrij deze kandidaten op te nemen in de betreffende werving- en selectieprocedure.

VRAGEN?

Heb je vragen over onze gedragscode, jouw gegevensbescherming of ons privacy beleid?  

(+31) 70 361 4666

info@levels.nl

Gegevensbescherming en Privacybeleid
Levels wil dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die jij via onze website verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Gegevensverzameling en -gebruik 
Uw persoonsgegevens, waaronder je naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Om passende vacatures bij jouw profiel te vinden, zodat wij u de functie kunnen aanbieden die het best bij jou past;

2. Om jou op de hoogte te houden van de diensten van Levels en nieuws en ontwikkelingen op jouw vakgebied;

3. Om jou bij het inloggen een website op maat aan te bieden, zodat jij altijd relevante informatie te zien krijgt.

Openbaarmaking van uw gegevens 
Wij delen jouw gegevens binnen de verschillende disciplines van Levels indien nodig, om voor jou de juiste baan te vinden.
Jouw cv en gerelateerde gegevens worden alleen met jouw toestemming naar potentiële werkgevers verstuurd.
Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij jouw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties.

Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                              
Wij bieden jou de mogelijkheid om via deze website jouw CV in te sturen. Je kunt dit doen door te reageren op een specifieke vacature of bij het aanmelden voor een job alert. Jouw digitale cv wordt in een beschermde omgeving opgeslagen, die alleen toegankelijk is voor de consultants van Levels .

Jouw CV wordt rechtstreeks per e-mail verzonden naar onze consultants, die jouw gegevens controleren en invoeren in onze database. Deze database, waarin al uw gegevens worden opgeslagen, is alleen toegankelijk voor onze consultants.
Je kunt jouw CV updaten wanneer u maar wilt door simpelweg de procedure voor het insturen van een nieuw CV te herhalen. Uw vorige CV wordt dan automatisch vervangen.

Toegang tot uw gegevens 
Je bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van jouw gegevens kun je contact opnemen met de onze Privacy Officer. Je hebt tevens het recht om Levels op te dragen je gegevens niet langer te gebruiken.

Informatieoverdracht via het internet 
Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderken je dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Wijzigingen van ons Privacybeleid 
Dit privacybeleid kan te allen tijde door Levels worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer je vragen of opmerkingen heeft over onze privacybescherming, dan kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Gelijke kansen 
Levels zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.